Tento eshop používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie.

viac informácií
Prijať všetky cookies Podrobné nastavenia
Prijať zvolené cookies

Informácie na spracovanie osobných údajov

Oasis-terra.at UID-Nr. ATU78608179 so sídlom Dr. Kiesewettergasse 54 ,2294 Marchegg  dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenosnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Oasis Terra  dbá na bezpečnosť osobných dát, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovanie. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Oasis Terra  o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, ako Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.

Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdaná inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca. S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EÚ, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných udajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Právo na obmedzené spracovanie

Máte právo na obmedzené spracovanie vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávaná a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť
So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email info@oasis-terra.at  alebo na sídlo našej spoločnosti:
Oasis-terra  sídlom Dr. Kiesewettergasse 54 ,2294 Marchegg

Webové stránky - súbory protokolov

Ak pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:
Vaša IP Adresa
Otvárané stránky nášho webu
Kód odpovede http
Identifikácia Vášho prehliadača


Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa, ako Oasis terra  Spracovávané osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Obchodná dokumentácia

Objednávka z e-shopu

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletom

NiePrávny titul

plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (osobný údaj), Dodacia adresa (osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

vybavenie objednávky a odoslanie objednaného tovaru.

Doba spracovania

do doručenia objednávky príjemcovi

Príjemcovia

prepravné službyKategória: Marketing

Zasielanie noviniek z e-shopu - newsletter

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletom

NiePrávny titul

Súhlas

Osobné údaje

Email (Osobný údaj)

Účel spracovania

zasielanie noviniek a cenových zvýhodnení súvisiacich s našim webom

Doba spracovania

časovo neobmedzeneKategória: Sklad a servis

dokumentácie súvisiacej s fyzickým vybavením objednávky a reklamačným riadením

Reklamačný protokol

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletom

NiePrávny titul

plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel spracovania

vybavenie zákazníckej reklamácie

Doba spracovania

po dobu trvania zárukyDodací list a daňový doklad

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o maloletom

NiePrávny titul

plnenie zmluvy

Osobné údaje

Adresa (osobný údaj), Dodacia adresa (osobný údaj), Email (Osobný údaj), Meno (Osobný údaj), Priezvisko (Osobný údaj), telefón (Osobný údaj)

Účel spracovania

kompletizácia objednávky, odoslanie zásielky príjemcovi, vystavenia daňového dokladu

Doba spracovania

podľa lehoty stanovenej zákonom

Prenos osobných údajov do tretích krajín

K prenos osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zmeniť nastavenia COOKIES